پیگیری سفارشات

برای رهگیری سفارشات ارسال شده، می توانید از طریق لینک های زیر اقدام کنید:

سفارشات ارسالی از طریق پست (۲۴ رقمی)

https://tracking.post.ir/

سفارشات ارسالی از طریق تیپاکس (۲۰ رقمی)

https://tipaxco.com/tracking

نکته: کد پیگیری پست یا تیپاکس، بعد از ارسال سفارش در قسمت توضیحات درج خواهد شد.